Joseph Joubert, citate

citate-alese.ro

Joseph Joubert (1754 - 1824) moralist şi eseist francez. Joubert nu a publicat niciodată ceva, în schimb îşi scria gândurile într-o pregnantă formă aforistică pe biletele sau caiete. După moartea sa, văduva lui a încredinţat notiţele lui Chateubriand, care le-a publicat sub titlul 'Recueil des pensées'.

Prietenie
Joseph Joubert, citat despre prietenie
Cine nu cunoaşte slăbiciunile unei prietenii, nu-i cunoaşte nici puterea. (Joseph Joubert)

Artă (pictură)
Joseph Joubert, citat despre pictură
Pictura este limba ochilor. Limba este pictura urechii.(Joseph Joubert)

Opinie
Joseph Joubert, citat despre opinie
Cel care nu-şi retrage opinia, acela se iubeşte mai mult pe sine decât adevărul. (Joseph Joubert)

Absenţă
Joseph Joubert, citat despre absenţă
Absenţa trebuie completată cu rememorare. Memoria este oglinda în care îi vedem pe cei absenţi.
(Joseph Joubert)