Citate de Pablo Picasso

citate-alese.ro

Pablo Picasso (1881 - 1973) artist plastic. A fost andaluz şi catalan, spaniol şi francez. A fost copil genial, un amant pasional, soţ şi tată. Dar mai presus de orice, a fost cea mai strălucită personalitate artistică a secolului al XX-lea.

Artă
Pablo Picasso, citat despre artă
Arta este o minciună care ne ajută să recunoaştem adevărul.
(Pablo Picasso)

Artă (pictură)
Pablo Picasso, citat despre pictură
Pictura este doar un alt fel de a ţine un jurnal. (Pablo Picasso)

Artă
Pablo Picasso, citat despre artă
Arta şterge praful cotidianului de pe suflet. (Pablo Picasso)

Artişti
Pablo Picasso, citat despre pictură
Exista pictori, care fac o pată galbenă din soare, dar mai există şi cei care cu îndemânare şi gândire fac un soare dintr-o pată galbenă.
(Pablo Picasso)

Artişti
Pablo Picasso, citat despre artişti
Oricine este artist când e copil. Problema este să rămână şi atunci când e adult. (Pablo Picasso)

Femei frumoase
Pablo Picasso, citat despre femei frumoase
Şoaptele unei femei frumoase sunt auzite mai de departe decât cea mai puternică chemare a datoriei. (Pablo Picasso)