Citate despre literatură

Literatură, citate 01
Citat despre literatură
Literatura este toporul pentru marea îngheţată din noi. (Franz Kafka)Literatură, citate 02
Citat despre literaturăSubiectul romanului este realitatea descătuşată. Cititorul, într-o totală independenţă faţă de o acţiune creată, este cel care face aprecieri, nu autorul. (Alfred Doeblin)Literatură, citate 03
Citat despre literatură
Marile creaţii literare sunt acelea în care eroii au pătruns adânc în realitate, încât numele autorulul ne devine indiferent.
(George Călinescu)


Literatură, citate 04
Citat despre literatură
Adevăraţii scriitori sunt mustrările de conştiinţă ale umanităţii.
(Ludwig Feuerbach)Literatură, citate 05
Citat despre literatură
Un roman este ca un arcuş de vioară iar corpul ei de rezonanţă precum sufletul unui cititor. (Stendhal)Literatură, citate 06
Citat despre literatură
Este adevărat că Eminescu a pustiit teritoriul literaturii pe o suprafaţă de treizeci de ani pătraţi după el. (Tudor Arghezi)


Literatură, citate 07
Citat despre literatură
De la Lucretia Borgia încoace sunt singura femeie care a ucis cei mai mulţi oameni. Cu maşina de scris. (Agatha Christie)