Singurătate, citate

citate-alese.ro

Citate despre singurătate 01
Citat despre singurătate
Singurătatea nu te-nvaţă că eşti singur, ci singurul. (Emil Cioran)

Citate despre singurătate 02
Citat despre singurătate
Cine are o pisică, nu trebuie să se teamă de singurătate. (Daniel Defoe)

Citate despre singurătate 03
Citat despre singurătate
Cu fiecare zi suntem mai singuri. Ce grea şi ce uşoară trebuie să fie ultima! (Emil Cioran)

Citate despre singurătate 04
Citat despre singurătate
Singurătatea e un afrodiziac al spiritului, precum conversaţia al inteligenţei. (Emil Cioran)

Citate despre singurătate 05
Citat despre singurătate
Eşti singur totdeauna faţă de tine însuţi, nu faţă de altcineva.
(Emil Cioran)

Citate despre singurătate 06
Citat despre singurătate
La capătul însorit al singuratăţii eşti tu. La mijlocul singurătăţii te găsesc doar pe tine. (Eugen Dorcescu)

Citate despre singurătate 07
Citat despre singurătate
Singuratică este doar umbra unui om. (George Sand)

Citate despre singurătate 08
Citat despre singurătate
Să fii singur, este cel mai greu. Să poţi să fii singur, este cel mai frumos. (Hans Krailsheimer)

Citate despre singurătate 09
Citat despre singurătate
Singurătatea este conştientizarea izolării totale. (Krishnamurti)

Citate despre singurătate 10
Citat despre singurătate
Singurătatea şi sentimentul că eşti nedorit este cea mai mare nenorocire. (Maica Tereza)

Citate despre singurătate 11
Citat despre singurătate Singurătatea spulberă certitudini adânci, născute de prezenţa altora, în faţa cărora suntem siliţi să bravăm, stăpâniţi de o dorinţă obscură de a stârni în el îndoiala.. . (Marin Preda)

Citate despre singurătate 12
Citat despre singurătate A te simţi singur nu e doar dovada unui gol, ci şi o dovadă că încă n-ai pierdut legătura cu lumea. Remarci absenţa celorlalţi. Uneori, numai prin singurătate suntem solidari. (Octavian Paler)

Citate despre singurătate 13
Citat despre singurătate
Rămas singur, doream să fiu cu alţii. Fiind cu alţii şi nereuşind să mă integrez în atmosferă, preferam să rămân singur. (Octavian Paler)

Citate despre singurătate 14
Citat despre singurătate
Vai de cel care după ce deschide uşa camerei seara nu are cui spune: "Bună seara". (Octavian Paler)