Singurătate, citate

Singurătate, citate 01
Citat despre singurătate
Singurătatea nu te-nvaţă că eşti singur, ci singurul. (Emil Cioran)
Singurătate, citate 02
Citat despre singurătate
Cine are o pisică, nu trebuie să se teamă de singurătate. (Daniel Defoe)
Singurătate, citate 03
Citat despre singurătate
Cu fiecare zi suntem mai singuri. Ce grea şi ce uşoară trebuie să fie ultima! (Emil Cioran)
Singurătate, citate 04
Citat despre singurătate
Singurătatea e un afrodiziac al spiritului, precum conversaţia al inteligenţei. (Emil Cioran)
Singurătate, citate 05
Citat despre singurătate
Eşti singur totdeauna faţă de tine însuţi, nu faţă de altcineva. (Emil Cioran)Singurătate, citate 06
Citat despre singurătate
La capătul însorit al singuratăţii eşti tu. La mijlocul singurătăţii te găsesc doar pe tine. (Eugen Dorcescu)Singurătate, citate 07
Citat despre singurătate
Singuratică este doar umbra unui om.
(George Sand)
Singurătate, citate 08
Citat despre singurătate
Să fii singur, este cel mai greu. Să poţi să fii singur, este cel mai frumos. (Hans Krailsheimer)Singurătate, citate 09
Citat despre singurătate
Singurătatea este conştientizarea izolării totale. (Krishnamurti)
Singurătate, citate 10
Citat despre singurătate
Singurătatea şi sentimentul că eşti nedorit este cea mai mare nenorocire. (Maica Tereza)
Singurătate, citate 11
Citat despre singurătate Singurătatea spulberă certitudini adânci, născute de prezenţa altora, în faţa cărora suntem siliţi să bravăm, stăpâniţi de o dorinţă obscură de a stârni în el îndoiala.. . (Marin Preda)


Singurătate, citate 12
Citat despre singurătate A te simţi singur nu e doar dovada unui gol, ci şi o dovadă că încă n-ai pierdut legătura cu lumea. Remarci absenţa celorlalţi. Uneori, numai prin singurătate suntem solidari. (Octavian Paler)


Singurătate, citate 13
Citat despre singurătateRămas singur, doream să fiu cu alţii. Fiind cu alţii şi nereuşind să mă integrez în atmosferă, preferam să rămân singur. (Octavian Paler)
Singurătate, citate 14
Citat despre singurătate
Vai de cel care după ce deschide uşa camerei seara nu are cui spune: "Bună seara".
(Octavian Paler)