Mircea Eliade, citate

Mircea Eliade (1907-1986), istoric al religiilor, scriitor de ficţiune, filozof şi profesor de origine română la Universitatea din Chicago, şef al catedrei de istoria religiilor. Autor a 30 de volume ştiinţifice, opere literare şi eseuri filozofice traduse în 18 limbi. Opera completa a lui Mircea Eliade ar ocupa 80 de volume, fără a socoti jurnalele sale şi manuscrisele inedite.

Mulţumire
Mircea Eliade, citat despre mulţumire Eu am înţeles de ce nu sunt mulţumit. Pentru că mi-am deschis sufletul prietenilor.

Mircea EliadeDestin
Mircea Eliade, citat despre destin Destinul este acea parte din timp în care istoria îşi imprimă voinţa ei asupra noastră.

Mircea EliadeDragoste
Mircea Eliade, citat despre dragoste
In dragoste nicio certitudine nu este definitivă... Lucrul acela elementar - sentimentul că eşti iubit - trebuie necontenit verificat, căci o singură îndoială surpă totul în nebunie şi extaz. (Mircea Eliade)